Regin gudarnas återkomst

Jag tänkte skriva lite rollspels regler, baserade på FATE.

Krafter

Regin har samma krafter som andar. Men särskiljer sig främst i att de kan ta sig till världen och ha en fysisk form. Deras förmåga att ta sig till världen kommer ur att dev har stark konformitet med världen, tur och viljan. De mäktigaste andarna har inte behovet eller viljan att ta sig in i världen då det troligtvis skulle göra dem mer skada än nytta.

Regin har haft olika mycket förmåga att styra över världen genom tiderna, men nu är magin svag. Krafterna beskrivs utifrån nuets vilkor.

###Influera människor och Regin När regin är i världen styrs de av de naturlagar som råder i världen dör tillfället. Nu när magin är svag kan de enbart påverka världen genom att influera människor och andra regin. Regin och troende människor är mer motagliga för denna påverkan, då de vet att det är möjligt. Övertygade ateister har ett inneboende motstånd mot regins påverkan.

####Imun Kraften innebär att man är imun mot andra regins krafter.

####

####Besätta Regin och andar kommer tillbaka världen genom att besätta en mänsklig värd. En ande som gör detta blir då Regin. Historiskt har även människor, djur och annat kunnat röra sig till andevärlden och bli Regin. Troligtvis kommer detta vara möjligt igen.

####Dvala Regin som varit kvar i världen

comments powered by Disqus