Regin gudarnas återkomst

Jag tänkte skriva lite rollspels regler, baserade på FATE.

Andar

Andevärlden är drömlik, stillsam, utan konflikt eller egen utveckling. Andarna utvecklas genom att inspireras av och inspirera vår värld. Långsamt kan andar divergera eller konvergera med andra andar. Andar kan vara självmedvetna, de kan även vara komplexa men ändå omedvetna om sin egen existens. Komplexa andar tenderar dock att bli självmedvetna.

Den mäktigaste anden av gravitation lever på att världen har en gravitation som fungerar som en naturkraft och har inget behov av att ändra på det genom att komma till världen. När en ande kommer till världen riskerarar den att utvecklas och omformas för dem själva ohanterligt.

Ankare och Abyssen

Samtliga andar glider sakta ut från världens närhet ut mot abyssen som en del av andevärldens entropi. Utan ankare trycks andarna ut mot andevärldens ytterkant, mot abyssen. Genom ankare kan andar hålla sig nära världen och trängas med andra andar som influerar och influeras av världen.

Det är Följeslagare, Artefakter, Drömmar och Ideér tioner

Reel repersentationer

Med reel reperesentation menas att det anden reperesenterar faktiskt finns i vår värld. Anden Öken, eller kanske den mer specifika anden Shara har en stark ankare i deras reela reperesentation. Något som dock gör dem inflexibla då om de börjar reperesentera något annat, tex

Artefakter

Reperesentationer är en stabil och pålitlig ankare, de är inte så kraft fulla men ofta beständiga över tid.

Följeslagare

Den viktigaste och kraftigaste formen av Ankare. Det kräver troende som vill att anden ska vara san och tror på den samtidigt som det stämmer in i deras syn på världen.

Drömmar och ideér

###Influera inteligenta varelser Andar kan lätt påverka drömmar. Det ger anden möjligheten för andar som inte är allt för paradoxala för världen att skapa lite tro på dem. Andar influerar även världens naturlagar genom att

###Influera världen Samtliga andar har förmågan att influera världen. Andars influens är begränsade till sitt koncept. De flesta andar är enkla andar som mest säger till världen att fungera som den gör. Andar som inte har någon koppling till världen har heller ingen inflytande över den.

###Influera Andar

####Divergera

####Konvergera Andar med samma eller snarlika koncept kan konvergera till en kraftigare ande.

comments powered by Disqus