Regin gudarnas återkomst

Jag tänkte skriva lite rollspels regler, baserade på FATE.

De rådande

Regin(de rådande) - “ett kollektivt namn på alla gudomliga väsen och varelser”. De utmärkers sig genom att röra sig mellan andevärlden och världen. Som spelare kommer du vara en av de rådande. De flesta rådande har länge varit förvisade till andevärlden. De har sakta försvagats och glömt bort stora delar av sin bakgrund. Ett få tal med en stark koppling till endast en plats har förtvinade existerat kvar i vår värld och följt med dess böljningar och förändrats med den. Några andra har gömt sig eller blivigt instängda i Världsfickor där all komunikation med världen och oftast även andevärlden isolerat dem i små grupper.

##Kärl De regin som varit förvisade till andevärlden(vilket är de flesta) eller är andar som för första gången tar sig över till världen behöver en kropp. Denna kropp kallar vi kärl. Nu i Uppvaknandet är människor de enda kropparna som kan tas. Men tidigare har Regin använd djur, växter, berg naturfenomen som Kärl. Andra Regin har kunna materialsera sig i sin naturliga form. De regin som har ett världsligt ursprung använder oftast sin ursprungliga kropp som kärl fram tills dess att den är förstörd eller skadad så att de inte känner sig tillfreds i den.

###Balans När en Regin åter uppvaknar är det inte ett rent ersättande av medvetande utan ett samansmältande av Regin och Kärlet. Oftast är Kärlet på många sätt lik den Regin som tagit kroppen i anspråk. Kanske även någon som aktivt sökt kontakt med sin gud. Men ibland kan de vara varandras motsatser eller något där i mellan. Kärlet mänskliga liv skapar oavsett en intressant intern konflikt, mot Regins övermänskliga mål. Spelaren bestämmer hur balansen är i grunden för sin karatär. I Cirklar är anden starkare och har mer kontroll över kärlet. Under avskrämandet har det Regins inflytande begränsats till att påverka människors drömmar och att svagt påverka odsen att saker går sin väg.

###Metamorphosis När en regin besätter ett Kärl börjar en förändring av Kärlets kropp för att spegla Regins natur. En hjort Regin kan få horn och klövar. En varg kanske får päls och börja markera sitt revier. För visa regin är detta tecken på kraft och gudomlighet men förandra är det tecken på svaghet och korruption. Synen på vad som är bra sammanfaller ofta med deras egen sanna form. Har man en sann form som liknar en människa, tenderar man tycka det är bättre. Har man en sann form som best tenderar man att tycka det är bättre. Se exmpelvis Asarnas historiska inställning till Jättarna. Eller de gamla Egyptiska gudarna för vilka djur dragen är symbolen för deras gudomlighet. Om kärlet har full kontroll, brukar de återgå till sin värdsliga form.

##Kraft Regin har dels samma kraft som andar har när de är i ande världen men även unika förmågor som de kan använda i världen eller världsfickor. Deras bärvaro i världen och de handlingar de gör för att öka deras förankring i världen ökar deras ökar direkt deras makt i andevärlden.

###Eder För Regin är eder mer bindande än för människor. De har fortfrande möjlighet att bryta dem, men de skapa sår i deras esens som är synliga för vissa Regin.

###Odödlighet En regin kan likt andar först dö när alla spår av deras existens utplånats. Inklusive alla minnen av dem som Världsliga, Andar, Regin har och alla artefakter och fenomen.

En regin kan konvergera med en kraftigare ande, men kan senare divergera från den så det är inte att jämställa med död.

Kärlet kan dö. Vilket i dena tid av svag magi.

comments powered by Disqus