Regin gudarnas återkomst

Jag tänkte skriva lite rollspels regler, baserade på FATE.

Esoterisk Kosmologi

##Andevärlden Andevärlden är drömlik, stillsam, utan konflikt eller egen utveckling. Andarna utvecklas genom att inspireras av och inspirera vår värld. Långsamt kan andar divergera eller konvergera och skapa sig en identitet stark nog att bryta igenom barriären för att direkt ta tag i sitt öde och förändra vår värld för att införliva sina drömmar.

##Världen Platsen där människor befinner sig. Är som den är. Med undantag att vår historia formats av de rådande. Tankar, tro, drömmar, platser och föremål kan fungera som ankare för de rådande, som hjälper dem att inte flyta in i Abyssen, och om den är tillräckligt stark även dra till sig den rådande mot jorden.

##Barriären Gränsen mellan världen och andevärlden hålls av en bariär. Den är i perioder stark, i perioder svag. Den påverkar hur lätt det är att röra sig mella vår värld och andevärlden.

##Cirklar I världen finns och har det funnits magiska platser. Dessa är platser där andevärlden och världen möts. Där är magin stark och bariären svag. I dessa områden kan de rådande råda och bygga sin makt. Innan avskärmandet var det i cirklar Regins styrde världen, deras kraft manifisterar sig starkast innom dessa områden. Vid avskärmandet försvan magin från cirklarna. De flesta av criklarna förtvinade, men ett få tal hade kraft kvar att finnas kvar, dock utan kraft nog att för magi. Dessa är andningshål och fängelse för de rådande som lyckats hålla sig kvar i vår värld.

##Världsfickor Vissa rådande hade kraften att skapar fickor. Dessa ligger insprängda i världen eller i barriären oåtkomliga för de värdsliga. Om regins gamla boningar, (valhal, älvriket, olympen, pandemonium, himel och helveter) klarat sig genom avskärmandet så är de undan gömda i fickor. De som gömt sig i dessa fickor, har varit avskärmade från världen och i de flesta fall även andevärlden. Portalerna är förstörda och vägen in och ut stängd. Som allt som rör regin annat ligger det mäktigast i cirklar.

##Abyssen Abyssen kan lika gärna beskrivas som ett tilstånd än som en plats. Regin som upplevt dess dragning för att sedan klara sig har nörmast beskrivit det som att svimma. I andevärlden finns det en spänning mellan det slukande mörkret och världens ljus. Alla i andevärlden dras mot abyssen. För att inte återvända. Vad som håller en kvar är de Ankare som man har i världen.

Välkommen
comments powered by Disqus