Regin gudarnas återkomst

Jag tänkte skriva lite rollspels regler, baserade på FATE.

Uppvaknandet

Magin fördrevs ut ur vår värld och de rådande med den. Stridigheter mellan rådande pantheonerna, Inkvisitionen slutgiltiga utrotning var det som drev bort de rådande från vår värld. Med tiden har inkvisitionen minskat i styrka då människor behov av dem inte är synligt när alla “demoner” är borta. Det har alltid funnits läcker som låtit Regin influera människors tankar och drömmar, och låtit dem tillfälligt ta sig igenom. En sådan svaghet har nu uppkommit här och ni har börjat tränga er igenom och drömmer om möjligheten att etablera er i världen igen.

Sakta ha fördämningarna försvagats och nu har magin börjat sippra in i vår värld och ni har hittat hem eller vaknat med den.

För de flesta börjar det långsamt över veckor, med upprepade drömmar, en längtan efter en viss sorts mat, en oro, eller obefogad ilska små förändringar av dig som oftare gör sig påminda. De senaste nätterna har underligare saker hänt… när du sakta börja inse att du inte längre är den du varit.

Du är Regin, en av gudarna, varelserna med kraft att forma världarna.

Regin

Regin Är ett smatidsfantasy lajv konsept där man spelar varleser som kan röra sig mellan andevärlden och vår värld. De får genom deta fördelar i båda världarna som gör dom till de varelser vi berättat sagor om. Denna website är dedikerad till att för klara konceptet. [Om] på om sidan kan du läsa mer om de mål jag har med lajvets regler. Man kan även läsa [blandade anteckningar]{https://docs.google.com/document/d/1E-waj83tdUacdZMgh-d5z-auLEuZQAJvn1mwA8Suwgc/edit?usp=sharing} som i skrivande stund innhåller mer updatera information än denna webplats, men även saker som inte längre ska vara med.

Stavnings rättningar och ändrings förslag på websidan tas helst imot på projektets github sida man kan även ladda ner filer där ifrån och göra ändringarna och skicka på [mejl till mig]{mailto:regin@mumma.nu]

Introducing Poole

The Strange Case of Dr. Jeykll and Mr. Hyde tells the story of a lawyer investigating the connection of two persons, Dr. Henry Jekyll and Mr. Edward Hyde. Chief among the novel’s supporting cast is a man by the name of Mr. Poole, Dr. Jekyll’s loyal butler.


Poole is the butler for Jekyll, the static site generator. It’s designed and developed by @mdo to provide a clear and concise foundational setup for any Jekyll site. It does so by furnishing a full vanilla Jekyll install with example templates, pages, posts, and styles.

There are currently two themes built on Poole:

Learn more and contribute on GitHub.

What’s included

Poole is a streamlined Jekyll site designed and built as a foundation for building more meaningful themes. Poole, and every theme built on it, includes the following:

  • Complete Jekyll setup included (layouts, config, 404, RSS feed, posts, and example page)
  • Mobile friendly design and development
  • Easily scalable text and component sizing with rem units in the CSS
  • Support for a wide gamut of HTML elements
  • Related posts (time-based, because Jekyll) below each post
  • Syntax highlighting, courtesy Pygments (the Python-based code snippet highlighter)

Additional features are available in individual themes.

Browser support

Poole and it’s themes are by preference a forward-thinking project. In addition to the latest versions of Chrome, Safari (mobile and desktop), and Firefox, it is only compatible with Internet Explorer 9 and above.

Download

Poole is developed on and hosted with GitHub. Head to the GitHub repository for downloads, bug reports, and features requests.

Thanks!