Regin gudarnas återkomst

Jag tänkte skriva lite rollspels regler, baserade på FATE.

Inledning

Andevärlden är drömlik, stillsam, utan konflikt eller egen utveckling. Andarna utvecklas genom att inspireras av och inspirera vår värld. Långsamt kan andar divergera eller konvergera och skapa sig en identitet stark nog att bryta igenom barriären för att direkt ta tag i sitt öde och förändra vår värld för att införliva sina drömmar.

Du är ett väsen, en ande som tagit sig in i världen och nu strävar efter etablera sig, direkt påverka världen och bygga makt och bli en Regin en av de rådande. En gudalik varelse eller väsen med kraft att forma världarna. Regin har alltid fördrivit varandra i deras konflikter, men sällan har det varit så totalt.Det började Stridigheter mellan rådande Panteonerna.

Ni har lyckats etablerar er i världen genom att besätta människor, med tiden hoppas vissa av er att det ska gå att materialsera sin egen kropp, medan andra fasar för det.

comments powered by Disqus