Regin gudarnas återkomst

Jag tänkte skriva lite rollspels regler, baserade på FATE.

Skapa ditt väsen

Skapa ditt väsen i Regin

Välkommen till karaktärsskapandet i Regin, där du kommer att väcka ett mäktigt väsen till liv i vår samtida värld! Nedan följer en guide som hjälper dig att skapa en karaktär som är både rolig att spela och passar in i Regins unika värld. Vi kommer att använda oss av Fate Core-systemet som grund, men med några anpassningar för att fånga den speciella känslan av Regin.

Steg 1: Din idé

Börja med att fundera över vilken typ av väsen du vill spela. Är du en uråldrig gudom som vaknar ur en lång sömn, en ande bunden till naturen, eller kanske en mytisk varelse som gömt sig bland människorna i århundraden? Skriv ner din karaktärsidé – en kort beskrivning av vem ditt väsen är och vad som driver det.

Steg 2: Aspekter

Aspekter är korta fraser som beskriver vad som är unikt och viktigt med ditt väsen. De är nyckeln till att göra din karaktär levande och intressant.

  • Högkoncept: Detta är din karaktärs kärna, deras mest framträdande drag. Tänk på det som en titel eller en kort sammanfattning av vem de är. Exempel: “Skogens beskyddare”, “Den vilsegångna krigaren”, “Visdomens väktare”.
  • Svårighet: Detta är den utmaning eller det hinder som ditt väsen ständigt brottas med. Det kan vara en inre konflikt, en yttre fiende, eller en svaghet som de måste övervinna. Exempel: “Bunden till en uråldrig ed”, “Förföljd av Inkvisitionen”, “Kärlek till en dödlig”.
  • Ytterligare aspekter: Skapa tre ytterligare aspekter som beskriver andra viktiga sidor av ditt väsen. Dessa kan vara allt från personliga egenskaper och relationer till övernaturliga förmågor eller kopplingar till platser och föremål.

Steg 3: Förmågor

I Regin använder vi Fate Core-systemets färdigheter för att representera vad ditt väsen kan göra. Välj en färdighet som du är utmärkt (+4) på, två som du är bra (+3) på, tre som du är hyfsad (+2) på och fyra som du är medelmåttig (+1) på.

Steg 4: Specialiteter (Stunts)

Specialiteter är unika förmågor som gör din karaktär extra intressant och ger dem fördelar i vissa situationer. Du får välja tre specialiteter gratis. Du kan hitta exempel på specialiteter i Fate Core-regelboken eller skapa egna som passar ditt väsen.

Steg 5: Styrka och påfrestningar

Bestäm hur mycket ditt väsen tål innan det blir allvarligt skadat eller besegrat. Detta görs genom att ange påfrestning och konsekvenser.

Steg 6: Detaljer

Fyll i resten av karaktärsbladet med detaljer som namn, utseende, bakgrundshistoria och eventuella extra förmågor eller utrustning. Tänk på hur din karaktärs historia och aspekter kan kopplas till Regins värld och de andra spelarnas karaktärer.

Kom ihåg!

Detta är bara en kortfattad guide. För mer detaljer och regler, se Fate Core-regelboken. Tveka inte att vara kreativ och skapa ett väsen som du verkligen vill spela!

comments powered by Disqus