Regin gudarnas återkomst

Jag tänkte skriva lite rollspels regler, baserade på FATE.

Inledning

next_page: /sammanfattning/

Du är Regin en av de rådande. En gudalik varelse eller väsen med kraft att forma världarna. Regin har alltid fördrivit varandra i deras konflikter, men sällan har det varit så totalt.Det började Stridigheter mellan rådande Panteonerna. Inkvisitionen utrotning var det som drev bort de flesta rådande och magin från människornasvärld. Tillslut började en gudalös kraft driva ut även stora delar av de monoteistiska gudarnas följeslagare, änglarna, inkvisationen.

Ni har lyckats etablerar er i världen genom att besätta människor, med tiden hoppas vissa av er att det ska gå att materialsera sin egen kropp, medan andra fasar för det.

comments powered by Disqus