Regin gudarnas återkomst

Jag tänkte skriva lite rollspels regler, baserade på FATE.

Väsen

Regin(de rådande) - “ett kollektivt namn på alla gudomliga väsen och varelser”. De utmärkers sig genom att röra sig mellan andevärlden och världen.

Du har dit ursprung i världen och har i kraftfullare tider gjort ett namn för dig själv. Din historia lever nu i männsiskors myter och legender. Spår av din hög tid finns i artefakter, undanstoppade på ett musem, begravt i sanden i en öken. Kanske är du ett naturfenomen som finns kvar idag en bäck som bara rinner fram på våren, en klippa som lockar människor till sig. Du har något som kopplar dig till världen och gör dig till en av de första som tar sig hit, nu när bariären har spruckigt.

Tiden i Andevärlden är som en lång dröm. Ängad åt dig själv. Utan världens regler om tid och rum. Men utan dess utveckling och konsekvens. Du har i tider av styrka kunnat observera människorsdrömmar och minnen av händelser av vikt för din identitet och kopplade till dina artefakter. Du har återupplevt dina minnen och glömt andra. Minnen som återupplevs förändras och förenklas. Du utmärker dig genom att genom andevärldens nedbrytande lyckats hålla fast vid essentiella delar av din identitet genom de kopplingar du har till världen.

Du är nu ett Väsen,en ande som lyckats ta sig till Världen och strävar efter att etabera sig. Du beffinner dig i världen inte i din egen kropp utan i ett medium, en människokropp som du besätter. Du har etablerat en starkare koppling och kan influera personens drömmar på natten och ge vaga känslor och antydningar till tankar när de är vakna. Nu(under lajvet) när sprickan i barriären är extra stor har du lyckats influera ditt medium att ta sig till Cirklen där sprickan uppståt och fått fullständig kontroll över ditt medium. Ditt mediums medvetnade är pasivt och påverkar knappt dit agerande, och kommer inte ha några tydliga minnen om vad som händer. Du har dock tillgång till dit kräls minen, kunskap och färdigheter vilket tydligt förbättrar din förmåga att relatera till världen(som troligtvis är rätt främande för ett väsen som du).

Du har kunskap om eller en instinktiv känsla om hur du ska lyckas etablera dig starkare i världen. Bara kunna vara i fullständig kontroll över ditt medium skulle vara ett bra första steg. För det krävs det att sprickan i bariären hålls öppen. Du vet hur din ritual måste utföras, vad som kan förhandlas om och vad som är oföränderligt. Om ritualen genomförs så som du vill det kommer din makt över världen öka.

Oavsett vem som genomför ritualen kommer det innebära en förbättring för alla väsen som får det lättare att komma in. Ritualen kan inte lyckas om ett enda regin på plats motsätter sig den. Men de som genom för ritualen kommer att knyta cirklen till sig och vara Regin, de rådande, cirklens härskare.

###OLD Vad människor mins av sitt förfluta är långt i från alltid korrekt.¹ För andar och väsen i är det näst intil så att deras förflutna är föränderligt. Ändå är det det som definerar de flestas identitet. Krafter på jorden har lyckats förvisa de flesta väsen och övernaturliga varelser till andevärlden. Där minnen och histora är vaga konsept som man måste hålla fast vid om de inte ska ändras och försvinna. Närheten och kopplingar till . Få väsen har klarat sig kvar i världen och överlevt som tidlösa objekt eller fenomen, deras kraft har under avskärmande blivigt försvinnande liten, liksom deras identitet, då de formats in i den rådande världen.

De har sakta försvagats och glömt bort stora delar av sin bakgrund. Ett få tal med en stark koppling till endast en plats har förtvinade existerat kvar i vår värld och följt med dess böljningar och förändrats med den. Några andra har gömt sig eller blivigt instängda i Världsfickor där all komunikation med världen och oftast även andevärlden isolerat dem i små grupper.

##Medium De regin som varit förvisade till andevärlden(vilket är de flesta) eller är andar som för första gången tar sig över till världen behöver en kropp. Denna kropp kallar vi Medium. Nu i Uppvaknandet är människor de enda kropparna som kan tas. Men tidigare har Regin använd djur, växter, berg naturfenomen som Medium. Andra Regin har kunna materialsera sig i sin naturliga form. De regin som har ett världsligt ursprung använder oftast sin ursprungliga kropp som Medium fram tills dess att den är förstörd eller skadad så att de inte känner sig tillfreds i den.

###Balans När en Regin åter uppvaknar är det inte ett rent ersättande av medvetande utan ett samansmältande av Regin och Mediumet. Oftast är Mediumet på många sätt lik den Regin som tagit kroppen i anspråk. Kanske även någon som aktivt sökt kontakt med sin gud. Men ibland kan de vara varandras motsatser eller något där i mellan. Mediumet mänskliga liv skapar oavsett en intressant intern konflikt, mot Regins övermänskliga mål. Spelaren bestämmer hur balansen är i grunden för sin karatär. I Cirklar är anden starkare och har mer kontroll över Mediumet. Under avskrämandet har det Regins inflytande begränsats till att påverka människors drömmar och att svagt påverka odsen att saker går sin väg.

<!-###Metamorphosis När en regin besätter ett Medium börjar en förändring av Mediumets kropp för att spegla Regins natur. En hjort Regin kan få horn och klövar. En varg kanske får päls och börja markera sitt revier. För visa regin är detta tecken på kraft och gudomlighet men förandra är det tecken på svaghet och korruption. Synen på vad som är bra sammanfaller ofta med deras egen sanna form. Har man en sann form som liknar en människa, tenderar man tycka det är bättre. Har man en sann form som best tenderar man att tycka det är bättre. Se exmpelvis Asarnas historiska inställning till Jättarna. Eller de gamla Egyptiska gudarna för vilka djur dragen är symbolen för deras gudomlighet. Om Mediumet har full kontroll, brukar de återgå till sin värdsliga form. –>

##Kraft Regin har dels samma kraft som andar har när de är i ande världen men även unika förmågor som de kan använda i världen eller världsfickor. Deras bärvaro i världen och de handlingar de gör för att öka deras förankring i världen ökar deras ökar direkt deras makt i andevärlden.

###Eder För Regin är eder mer bindande än för människor. De har fortfrande möjlighet att bryta dem, men de skapa sår i deras esens som är synliga för vissa Regin.

###Odödlighet En regin kan likt andar först dö när alla spår av deras existens utplånats. Inklusive alla minnen av dem som Världsliga, Andar, Regin har och alla artefakter och fenomen.

En regin kan konvergera med en kraftigare ande, men kan senare divergera från den så det är inte att jämställa med död.

Mediumet kan dö. Vilket i dena tid av svag magi.

comments powered by Disqus