Regin gudarnas återkomst

Jag tänkte skriva lite rollspels regler, baserade på FATE.

Ovisheter

Regin definerar mycket av världen men endel saker verkar vara beständiga. Endel av dessa är mysterium, där väsen har skilda åsikter. Fundera över vad som är viktiga ståndpunkter för din karaktär och hur kännslosam den kan bli av påstående som går emot din världsbild.

##Ord Med vilka ord kallar man de olika delarna av det asotersiska unversat? Det råder ingen konsensus kring detta.

##Människors mytologi Att anadar får kraft från männsikors ideér - drömmar, tro, vetande och sagor är allmän kunskap är tillgänglig kunskap. Att andar mångt och mycket lever sina liv genom männsikors drömmar. Men det råder ingen konsesus om andar föds ur männsikors ideér eller om männsiksors ideér först kan bli till om en ande direkt eller indirekt inspirerar dem. Vissa andrar skulle bli gruvligt arga om det ens antydess att de var beroende av människor och ännu argare om det de skulle påstås att de skapats ur människors fantasier.

##Kraftskalan Hur mycket kan en Regin styra över världen. Att andar kan influera människors drömmar, stöta naturfenomen i riktning med sin egen ambition går de flesta med på då det varit möjligt under den senaste eran. Att besätt männskliga kärl har nyligen visat sig möjligt… men kommer chutulu kunna under rätt förutsättningar materalisera sig i världen? Andar som tror att andar kan få ett gränslöst influens har anledning att fundera på om man vill bidra till att öka andarnas inflytandet. Mäktiga andar med direkt inflytande över världen skulla kunna vrida verkligheten tillden grad att att många andar skulle förlora ankare till världen och driva ut i intet.

X är skaparen!

Vem? Hur? Varför? Av vad?

###Är världen bara en kraftiga världsficka? Världsfickor delar många av de egenskaper som världen har. Vissa hävdar alla. Men världen är kraftigare och mäktigare. Att på sammasätt som andar får kraft av människors ideér så får världen sin kraft från dem. Mindra världsfickor har helt enkelt inte tillräckligt uppbakning

##Är världen en ande? Världsfickor visar starka likheter med andar. De är beroende av ankar för att inte flyta i väg mot abyssen. Vissa påstår att att världsfickor manifisterat sig själv i världen, otroligare rykten säger att de besatt människor i tidigare eror. Endel andar påstår sig vara världen(tex Gaia) för de många, kanske de flesta andar(i världens närhet) är världen som världen är och något väsensskilt från andar.

##Abyssen Vad är abyssen. Vad händer med andar som förlorar sina ankare tappar kontakten med världen. En vanlig föreställning är att Abyssen förintar andar som når dem. Men det är inte orimligt att abyssen bara det som vi världsnära andar inte kan observera, en händelsehorisont. Där ute kan finnas vad som helst. Andra världar etc.

comments powered by Disqus