Regin gudarnas återkomst

Jag tänkte skriva lite rollspels regler, baserade på FATE.

Ett medium

Jag är en vanlig (1)   
som (2)    
av en (3)   
för att (4)   
För att ritualen ska lyckas krävs det att (5)   
men får absolut inte kontanimeras av (6)   
Längre beskrivning:    

Nyckelord: (1) en människa som kan finnas i den verkliga(tm) världen. (2) sätt som man kontaktades av ett högre väsen. (3) väsen som influerat en. (4) syfte med ritual som ska genom föras (5) moment/symboler som krävs. (6) moment/symboler som är förbjudna.

comments powered by Disqus